ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΣΘΕ, ΔΙ.ΠΑ.Ε.