Αποτέλεσμα διαδικασίας εκλογής για θέση Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Ανάλυση Κοινωνικών και Οικονομικών Δικτύων.

Δείτε τη σχετική