Πίνακες αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.