Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.