Δ Ι Α Π Ι Σ Τ Ω Τ Ι Κ Η    Π Ρ Α Ξ Η
Εκλογής Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δείτε τη