Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Δείτε τη σχετική