Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Δείτε τη σχετική