Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.