Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκών Υποτρόφων Τμήματος Οικονομικών Επιστημών