Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Δείτε το σχετικό