Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό και Κατασκευή Τεχνικών Έργων».