Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης