ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ»
«ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε την παρακάτω.