9ο Newsletter της Δομής ΟΜΠΡΕΛΑ του ΔΙΠΑΕ

Συμμετέχοντας στη Δομή Ομπρέλα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να εδώ.