Ολοήμερη Εκδήλωση
Featured Featured

10 Τεχνολογίες στη Metaverse Εκπαίδευση

Τεχνολογίες στη Metaverse Εκπαίδευση Διαδικτυακή Ημερίδα: 10 Τεχνολογίες στη Metaverse Εκπαίδευση που διοργανώνει το Θεσμοθετημένο Ερευνητικό Εργαστήριο AETMA Lab Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος σε συνεργασία με το e-twinning, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, το  ΠΣΔ, και την  Ομάδα Εξ Αποστάσεως Εκπ/σης. Αποδέκτες είναι μαθητές, καθηγητές και φοιτητές καθώς και μέλη της Ακαδημαικής Κοινότητας ώστε να ενημερωθούν  για τις νέες καινοτόμες εφαρμογές τεχνολογιών εμβίθυσης που διαθέτουμε στον εκπαιδευτικό χώρο για την υποστήριξη Εκπαιδευτικών, Μαθητών και ΑΜΕΑ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.       ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  

Go to Top