Φόρτωση Εκδηλώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση με θέμα Γυναίκα και Ηγεσία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Φίλιππος, της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., στη Σίνδο, την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024, στις 12.00.
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., η οποία συγκροτήθηκε το 2022, αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει ως στόχο «την προώθηση της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση το φύλο, την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την κατάσταση υγείας/αναπηρίας, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό» σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής του Πανεπιστημίου. Η ανωτέρω εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου δράσεων για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του ΔΙ.ΠΑ.Ε., που έχει συντάξει η Επιτροπή, με στόχο την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος, καθώς και τον προβληματισμό σε θέματα ισότητας των φύλων.

Ουρανία Νόττα
Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
& Καταπολέμησης των Διακρίσεων
Email: ournotta@ihu.gr, eif@ihu.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

Go to Top