Προκηρύξεις

Αρχική/Προκηρύξεις
Προκηρύξεις2019-11-16T10:05:54+02:00
1511, 2019

32517/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΚΑ107)(2019-1-EL01-KA107-061958)

Πα, 15 Νοέ '19|

32517/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΔΙΕΘΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΚΑ107)(2019-1-EL01-KA107-061958) ΔΕΙΤΕ [...]

1411, 2019

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα»

Πε, 14 Νοέ '19|

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας θέσης ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, με [...]

811, 2019

43099/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πα, 08 Νοέ '19|

43099/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [...]

811, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΗΣ»

Πα, 08 Νοέ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ [...]

811, 2019

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πα, 08 Νοέ '19|

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της Σχολής Θετικών [...]

811, 2019

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο ” Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα”

Πα, 08 Νοέ '19|

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για την Πλήρωση μιας θέσης Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή [...]

711, 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος XEROX WORKCENTRE M118 σε γραφείο εγκαταστάσεων του ΔΙΠΑΕ στις Σέρρες

Πε, 07 Νοέ '19|

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή και συντήρηση φωτοαντιγραφικού μηχανήματος XEROX WORKCENTRE M118 σε γραφείο [...]

711, 2019

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τοπογραφία και Υδραυλικά Έργα”

Πε, 07 Νοέ '19|

Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό [...]

511, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής»

Τρ, 05 Νοέ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη [...]

411, 2019

Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Δι.Πα.Ε.

Δε, 04 Νοέ '19|

Aνακήρυξη υποψηφιοτήτων των εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης [...]

111, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Πα, 01 Νοέ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους [...]

111, 2019

42847/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ

Πα, 01 Νοέ '19|

42847/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ [...]

111, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TOY ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 01 Νοέ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ [...]

3010, 2019

32188/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ERASMUS + (K103)

Τε, 30 Οκτ '19|

32188/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [...]

2910, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στην Συνέλευση του Τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονοµίας και Διοίκησης του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Τρ, 29 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους [...]

2910, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τρ, 29 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους [...]

2910, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τρ, 29 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ [...]

2910, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τρ, 29 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ [...]

2910, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Τρ, 29 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ [...]

2510, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πα, 25 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ [...]

2510, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών του ∆Ι.ΠΑ.Ε.

Πα, 25 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους [...]

2410, 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΥ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Πε, 24 Οκτ '19|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ [...]

2410, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TOY ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Πε, 24 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, [...]

2110, 2019

8185/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (I.T. Department)

Δε, 21 Οκτ '19|

8185/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (I.T. [...]

2110, 2019

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των Mελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δε, 21 Οκτ '19|

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκπροσώπηση των Mελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία [...]

2110, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση τoυ Τµήµατος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (∆Ι.ΠΑ.Ε.)

Δε, 21 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους [...]

2110, 2019

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Ανάπτυξης (Ι.Ε.Ε.Α) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Δε, 21 Οκτ '19|

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής [...]

1710, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.Π.Α.Ε.)

Πε, 17 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές [...]

1710, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Πε, 17 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους [...]

1610, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος “Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών” της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Τε, 16 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των µελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. µε τους [...]

1610, 2019

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

Τε, 16 Οκτ '19|

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. με τους [...]

1510, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “MSc in Data Science” και “MSc in e-Business and Digital Marketing” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2019-20

Τρ, 15 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “MSc in Data Science” και [...]

910, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “MSc in ICT Systems”, “MSc in e-Business and Digital Marketing”, “MSc in Strategic Product Design”, “MSc in Energy Building Design” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2019-20

Τε, 09 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “MSc in ICT Systems”, “MSc [...]

910, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδ. Υποτρόφ. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, για το σπουδ. έτος 2019-20 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τε, 09 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ακαδ. Υποτρόφ. του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, για το σπουδ. [...]

810, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης

Τρ, 08 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης [...]

810, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής

Τρ, 08 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής [...]

810, 2019

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας

Τρ, 08 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Νοσηλευτικής Παράρτημα Διδυμοτείχου [...]

810, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Τρ, 08 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και [...]

810, 2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους, στην Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τρ, 08 Οκτ '19|

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και των αναπληρωτών τους, [...]

710, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους ακαδ. έτους 2019-20 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΔΙΠΑΕ

Δε, 07 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους ακαδ. έτους 2019-20 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας [...]

710, 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Δε, 07 Οκτ '19|

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. [...]

710, 2019

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε

Δε, 07 Οκτ '19|

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. και των αναπληρωτών τους, [...]

410, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πα, 04 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ [...]

410, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πα, 04 Οκτ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 - ΣΧΟΛΗ [...]

210, 2019

41906/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τε, 02 Οκτ '19|

41906/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ [...]

2709, 2019

41785/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναπτυξη Καινοτομου Μεθοδου Γενετικης Επιλογης Ιχθυων με στοχο την αποτελεσματικοτερη μετατρεψιμοτητα τροφης»

Πα, 27 Σεπ '19|

41785/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναπτυξη [...]

2709, 2019

41779/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ευελικτα Συστηματα Συστασεων σε Μεγαλου Ογκου Δεδομενα (FRES) (Κωδ. Εργου 80815)»

Πα, 27 Σεπ '19|

41779/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ευελικτα [...]

2709, 2019

41771/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Oenotouristic cross-border capacity building: A transition from promoting wine production to oenotourism experience (Terra Vino) (Κωδ. Εργου 80660)»

Πα, 27 Σεπ '19|

41771/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Oenotouristic cross-border [...]

2709, 2019

7589/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ERASMUS + – IKY – 2019-1-EL01-KA103-060990 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΙΝΔΟΥ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 80350)»

Πα, 27 Σεπ '19|

7589/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ERASMUS [...]

2709, 2019

7590/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (I.T. Department)

Πα, 27 Σεπ '19|

7590/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [...]

2709, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πα, 27 Σεπ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [...]

2609, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του «Enhancing Water Security & Socio-economic Development in the E. Med. Under Climate Change (WaSec)» ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

Πε, 26 Σεπ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του «Enhancing Water Security [...]

2609, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «Ανάπτυξη Καινοτόμου Μεθόδου Γενετικής Επιλογής Ιχθύων με στόχο την αποτελεσματικότερη μετατρεψιμότητα τροφής»

Πε, 26 Σεπ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ [...]

708, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Τε, 07 Αυγ '19|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [...]