Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα «Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) προήλθε από το τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 2019.

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος βρίσκονται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και διαθέτουν εξειδικευμένα εργαστήρια Βιβλιογραφίας, Οπτικοακουστικών Μέσων Βιβλιοθηκών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Καταλογογράφησης-Ταξινόμησης-Θεματικής Ευρετηρίασης, Online Ανάκτησης Πληροφοριών και Παραγωγής Εντύπου.

Το Τμήμα στελεχώνεται με 12 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΔΙΠ και 7 μέλη ΕΤΕΠ.

Οι σπουδές στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο της αναζήτησης, συλλογής, επεξεργασίας, οργάνωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών,  καθώς και των μέσων καταγραφής της γνώσης, με έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφόρησης. Καλύπτουν, επίσης, μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης βιβλιοθηκών, υπηρεσιών πληροφόρησης και αρχείων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα.  Επιπλέον, το Τμήμα παρέχει σε ενδιαφερόμενους φορείς συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας βιβλιοθηκών και αρχείων.

Πληροφορίες για τις δράσεις του Τμήματος και για τα Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον επίσημο δικτυακό τόπο του τμήματος.

Πρόγραμμα σπουδών

Οι πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.lisa.ihu.gr/mathimata/

Προσωπικό

Οι πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.lisa.ihu.gr/prosopiko/

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.lisa.ihu.gr/egatastaseis/

Στοιχεία επικοινωνίας

Οι πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του τμήματος: http://www.lisa.ihu.gr/epikoinonia/

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα στη διεύθυνση: http://www.lisa.ihu.gr/