Γενικές πληροφορίες

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610 (ΦΕΚ Α 70/07-05-2019) και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου. Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής. Το γεγονός αυτό απαιτεί την ύπαρξη προγράμματος σπουδών, διδακτικού προσωπικού και υποδομών κατάλληλων για ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα σε συνεχή αρμονία με τα διεθνή δεδομένα.
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει 60 Μαθήματα, εκ των οποίων Υποχρεωτικά (Υ): 40, Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ): 5, προσφερόμενα 20. Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου (ΜΓΥ): 15 (25%), Μαθήματα Ειδικού Υποβάθρου (ΜΕΥ): 21 (35%) και Μαθήματα Ειδίκευσης (ΜΕ): 24 (40%). Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία και Ασκήσεις, ενώ πέντε (5) μαθήματα (Υ) Θεωρία και Εργαστήριο. Στο Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπεται προαιρετική Πρακτική Άσκηση διάρκειας δυο (2) μηνών, αντί ενός (1) μαθήματος Επιλογής Υποχρεωτικού του 8ου εξαμήνου και η οποία μπορεί να γίνει μετά το 6ο εξάμηνο. Για τη λήψη του Πτυχίου απαιτούνται 45 μαθήματα και 240 Πιστωτικές Μονάδες, σύμφωνα με τον Ν. 3374/2005 (Α 189).
Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών αποκτούν προσόντα για το Οικονομολογικό Επάγγελμα, με βάση το Π.Δ. 475/91 «περί Οικονομολογικού Επαγγέλματος και της Άδειας Ασκήσεώς του».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

1_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ__ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ__ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2020-21.pdf

2_ΠΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞ_2020-21.xls

3_ΠΣ_ΛΟΓ_ΧΡΗΜ_ΩΡΟΛΟΓΙΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞ_2020-21.xls

4_zoom-manual_setup_sound_video.pdf

5_zoom-manual_plain_participation.pdf

Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-21

1_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2020-21

2_orologio_programma__xeimerino_ex._2020-21_oikonomikon_epistimon

3_orologio_programma_2020_2021_xeimerino_logistiki_1_ (1)

4_zoom-manual_setup_sound_video

5_zoom-manual_plain_participation

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΗΛΩΣΕΙΣ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ_ΤΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_ΣΤΑ_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

ΕΚΤΑΚΤΗ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ___ΓΙΑ_ΤΙΣ___ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΝΕΟ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΡ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_Π.Σ._ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ___ΧΡΗΜΑΤ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ 2019-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

1_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜ_2019-20_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣ_ΤΟΥΣ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Π.Σ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ_ΧΡΗΜΑΤ.

3_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΡ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_Π.Σ._ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ___ΧΡΗΜΑΤ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20

4_ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2019-20

BACHELOR DEGREE-CURICULLUM

dep_Economic_Sciences_curicullum_with_descriptions_Erasmus

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόγραμμα σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών σε μορφή PDF

Οδηγός σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμ.Εξ. 2019-20

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ.ΕΞ. 2019-20 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρ.Εξ. 2019-20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ_ΕΑΡΙΝΟΥ_ΕΞΑΜΗΝΟΥ_2019-20_ΤΜ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Δηλώσεις Εργαστηρίων και Μαθημάτων

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

CURRICULUM – DEPARTMENT OF ECONOMIC SCIENCES

CURRICULUM_DEPARTMENT_OF_ECONOMIC_SCIENCES

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Προσωπικό

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλ. Γραφείου e-mail Site / CV’s Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές/τριες
Μαγούλιος Γεώργιος Καθηγητής 2321049308 CV_gr CV_enwww Τετάρτη: 12.00-13.00

Πέμπτη: 12.00-13.00

Μαντζάρης Ιωάννης Καθηγητής 2321049215 CV_grCV_enwww Δευτέρα: 12.00-13.00

Τρίτη: 11.00-12.00

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Καθηγητής 2321049305 www Πέμπτη: 12.30 – 14.30
Κύδρος Δημήτριος Καθηγητής 2321049268 CV_GrCV_En Δευτέρα: 10.00-12.00

Τετάρτη: 10.00-12.00

Αθιανός Στέργιος Αναπληρωτής Καθηγητής 2321049175 cv (σε αποχή)
Παζάρσκης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής 2321049306 CV_grCV_enpazarskis.wordpress.com Δευτέρα: 08.00-09.00

Τρίτη: 08.00-09.00

Πολυχρονίδου Περσεφόνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 2321049206 CV_grCV_en Δευτέρα: 10.00-11.00

Τετάρτη: 10.00-11.00

Κυριακού Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια 2321049233 CV_grCV_en Τρίτη: 10.00-11.00

Πέμπτη: 15.00-16.00

Βλάχος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής 2321049307 CV_grCV_en Δευτέρα: 14.00-15.00

Τετάρτη: 17.00-18.00

Μπογάς Χρήστος Λέκτορας Εφαρμογών 2321049214 CV_gr Τετάρτη: 11.30 – 13.00

Πέμπτη: 11.30-13.00

Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού
Λασκαρίδου Αικατερίνη ΕΔΙΠ 2321049227 CV_eng Τρίτη: 12.00-15.00

Πέμπτη: 09.00-12.00

Παρασκευή: 09.00-12.00

Λαζογιάννη Ζωή ΕΔΙΠ 2321049235
Καραγιάννης Χρήστος ΕΔΙΠ 2321049133 karagiannis@teicm.gr
Ελεκίδης Γεώργιος EΔΙΠ 2321049133
Μέλη ΕΤΕΠ
Βλαχομήτρου Αγγελική ΕΤΕΠ 2321049235

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Η Πανεπιστημιούπολη Σερρών έχει έδρα σε ανεξάρτητο campus, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και ένα πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο. Τα κτίρια αναλυτικά έχουν ως εξής:
– Δύο κτίρια με συνολικό αριθμό 40 αιθουσών διδασκαλίας και 6 αμφιθέατρα.
– Πέντε κτίρια, στα οποία στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αμφιθέατρα και γραφεία καθηγητών.
– Το κτίριο της Διοίκησης, όπου στεγάζονται οι γραμματείες των Τμημάτων και οι λοιπές υπηρεσίες.
– Το κτίριο βιβλιοθήκης.
– Κτίριο πολλαπλών χρήσεων, όπου στεγάζονται το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών, το ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης και η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών.
– Γυμναστήριο εξοπλισμένο με όργανα για την άθληση των φοιτητών.
– Συνεδριακό κέντρο με 2 αμφιθέατρα και μία αίθουσα συνεδριάσεων για την εξυπηρέτηση συνεδρίων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
– Φοιτητικό εστιατόριο – φοιτητική λέσχη.
– Κυλικείο.
Υποδομές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών διαθέτει 19 αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια δυναμικότητας 1.000 θέσεων:
Αίθουσες 9, 506 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Αμφιθέατρα 3, 332 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Εργαστήρια 7, 163 Θέσεις Εργασίας, Η/Υ(1/θέση εργασίας), προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο.
Οι λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ όπως είναι η ηλεκτρονική γραμματεία (e-gram), πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) και το Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο Γραμματείας: 23210 49136
Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, 621 24. Σέρρες
E-mail: tlog@teicm.gr

Ιστοσελίδα τμήματος

Το Τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες:

Ανακοινώσεις

Aνακοινώσεις για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2021-2022

Συνημμένο έγγραφο: Οδηγίες για τις εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2021-2022
Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 Π.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022
Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα Εξετάσεων Εργαστηρίων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022 ΠΜΣ

3 ανακοινώσεις για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022

Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΠΣ Οικονομικών Επιστημών ΧΕ 2021-22
Συνημμένο έγγραφο: Πρόγραμμα Μαθημάτων ΠΠΣ Λογιστικής Χρηματοοικονομικής ΧΕ 2021-22
Συνημμένο έγγραφο: Λειτουργία του Τμ. Οικονομικών Επιστημών Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22

Επαναληπτική Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου 2020-2021 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συνημμένο έγγραφο: Λήψη

Ορισμός Συμβούλου Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Συνημμένο έγγραφο: Λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020-2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21 ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 -2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 -2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 -2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 -2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 – 2021

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 -20121

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 -20121

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

Έρευνα Απορρόφησης των Πτυχιούχων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
στην Αγορά Εργασίας.

Συνημμένο έγγραφο: λήψη

Ημερομηνίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Συνημμένο έγγραφο: λήψη


Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κ. Πολυχρονίδου Περσεφόνης, Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020-2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-21


ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ


ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΜΕ

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΜΕ


Πρόσκληση ενδιαφέροντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    |    ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ_ΖΟΟΜ


Καθορισμός μαθημάτων και εξεταστέας ύλης για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2020-2021

Καθορισμός μαθημάτων και εξεταστέας ύλης για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2020-2021


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Αρχείο προγράμματος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αρχείο προγράμματος


ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ_ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ_ΤΜΗΜΑΤΟΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ_ΔΙΠΑΕ (1)


4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4ο_ΣΥΝΕΔΡΙΟ_ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ_ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ_ΤΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ (3)


Ανακοίνωση για την αναπλήρωση μαθημάτων στις διακοπές του Πάσχα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


Πολιτική Συνεργασιών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πολιτική Συνεργασιών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τους Ιδιωτικούς, Δημόσιους και Κοινωνικούς Φορείς


Ερωτήσεις Απαντήσεις για τη λήψη Πανεπιστημιακού Πτυχίου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ


Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Παράταση υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ΠΜΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ


Κατατακτήριες εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020


Ημερομηνίες για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις ακ. έτους 2019-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


Στρατηγική Έρευνας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ