Το τμήμα

Το Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και ανήκει στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών.

Λεπτομέρειες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.