Γενικές πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της αγωγής και φροντίδας βρεφών και παιδιών προσχολικής ηλικίας (από τη γέννηση μέχρι την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και παράλληλα εστιάζει και στην επαφή και στήριξη της οικογένειάς τους.
Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη δημιουργία, ανάπτυξη και μετάδοση των γνώσεων στις επιστήμες της αγωγής παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα.
Επίσης, συνδυάζοντας αρμονικά τη θεωρία με την πράξη, στοχεύει στη δημιουργία παιδαγωγών οι οποίοι θα διαθέτουν όλες εκείνες τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για την επιστημονική τους ταυτότητα και την άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα και τις μορφές της σταδιοδρομίας τους ( να μπορούν, από τη μια, να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότητα στις ανάγκες των παιδιών που θα κληθούν να φροντίσουν και να εκπαιδεύσουν, καθώς και στις ανάγκες των οικογενειών τους και από την άλλη, να λαμβάνουν αποφάσεις και να αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στο χώρο της προσχολικής αγωγής).
Στα πλαίσια της αποστολής του αυτής το Τμήμα:
Α. Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα με τη συμμετοχή, αλλά και τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων.

Β. Αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού συμμετέχοντας σε ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα και προσκαλώντας ηγετικές φυσιογνωμίες του χώρου για διαλέξεις και ομιλίες.
Γ. Συνεργάζεται με Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς και με άλλους φορείς οι οποίοι σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.
Δ. Χρησιμοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και εποπτικά μέσα στην εκπαίδευση.
Ε. Διεξάγει έρευνα.
Στ. Προετοιμάζει τους φοιτητές/τριες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να είναι ανταγωνιστικοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ζ. Προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Η. Προετοιμάζεται για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος , ότι περισσότερες πληροφορίες, καθώς και οδηγίες για την αποστολή των δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους θα μπορούν να βρουν στις Ανακοινώσεις, στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.bc.teithe.gr

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος να διαβάσουν προσεκτικά το επισυναπτόμενο αρχείο και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους έως την Πέμπτη 15/10/2020.
Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την έναρξη των μαθημάτων καθώς και το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Α΄ εξαμήνου.
Από τη Γραμματεία

Δικαιολογητικά. Υπεύθυνη Δήλωση.

Προσωπικό

Ακαδημαϊκό Προσωπικό
Βαθμίδα Καθηγητή Βιδάλη-Λαλούμη  Ευαγγελία evid@bc.teithe.gr +30 2310 013527
Γραμματικόπουλος Βασίλης gramvas@bc.teithe.gr
Ζαχοπούλου Ευρυδίκη ezachopo@bc.teithe.gr +30 2310 013528
Νατσιοπούλου Τριανταφυλλιά tnatsiop@bc.teithe.gr +30 2310 791529
Ψάλτη Αναστασία psalti@bc.teithe.gr +30 2310 013488
Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή Βιτούλης Μιχαήλ vitoulis@bc.teithe.gr +30 2310013847
Μεγαλονίδου Χριστίνα megaloni@bc.teithe.gr +30 2310 013488
ΕΔΙΠ και Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό
ΕΔΙΠ Γρηγορόπουλος Ηρακλής griraklis@gmail.com +30 2310 013524
Ε.Τ.Π. Τζιωρτζιώτη Ζωή tsiortsiorti@gmail.com +30 2310 013524
Διοικητικό Προσωπικό
Προϊσταμένη Γραμματείας Παπαδιαμάντη Μήνα minapap@admin.teithe.gr +30 2310 013847
Διοικητική Υπάλληλος Κατσαράκη Πόπη katpopi@admin.teithe.gr +30 2310 013846

+30 2310 013522

Τοποθεσία-Εγκαταστάσεις

Οι πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση
A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
P.O BOX 141, T.K. 57400 Σίνδος
Θεσσαλονίκη

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Γραμματεία Τμήματος: 2310 013522 – email: em
Τηλεφωνικό Κέντρο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονικής: 2310 013111
Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων: 2310 013604
Βιβλιοθήκη: 2310 013812, 2310 013813 (Σπουδαστήριο ΣΕΥΠ), 2310 013473, 2310 013695 (Κεντρική Βιβλιοθήκη)
Γραφείο σίτισης: 2310 013124
Φοιτητική Εστία: 2310 013148

Ιστοσελίδα τμήματος

Το τμήμα διαθέτει δική του ιστοσελίδα με αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.bc.teithe.gr/