Απονομή του τίτλου Research Professor από το University of New Mexico (USA) στον Καθηγητή Δρ. Περικλή Χατζημίσιο

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.),
Ομότιμος Καθηγητής Αθανάσιος Καΐσης, εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Καθηγητή του
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας, Δρ. Περικλή Χατζημίσιο, για την απονομή του
ακαδημαϊκού τίτλου του Research Professor από το University of New Mexico (USA).

 Ο Καθηγητής Περικλής Χατζημίσιος διατελεί επίσης μέλος του Steering Committee της
οργάνωσης Hellenic Diaspora Academic Association (HDAA), ενός διεθνούς οργανισμού που
συνδέει επιστήμονες στην Ελλάδα με μέλη της Ελληνικής και Κυπριακής ακαδημαϊκής Διασποράς.
Η οργάνωση HDAA έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Greek Diaspora Fellowship
Program (GDFP) το οποίο χρηματοδοτείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο
Institute of International Education (IIE) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Fulbright Foundation in Greece.

  Οι  παραπάνω διακρίσεις συνιστούν ένα επιπλέον βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της
διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καθώς ανοίγεται ένα σημαντικό
παράθυρο στενής συνεργασίας με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ στους τομείς της έρευνας, της
διδασκαλίας, της εκπόνησης κοινών προγραμμάτων σπουδών καθώς και της ανταλλαγής φοιτητών
και διδασκόντων.