«Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία»: Εφαρμόστε τη σχεδιαστική σκέψη με την ταχύτητα και κλίμακα που απαιτεί μια σύγχρονη επιχείρηση