Δελτίο Τύπου – Διαδραστική ιστοσελίδα https://covid19.ihu.gr/ με πληροφορίες για το Covid-19

Στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας του Εργαστηρίου Πολύπλοκων Συστημάτων του Τμήματος Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σχετικά με την εξάπλωση της νόσου Covid-19, αλλά και της προσπάθειας για όσο το δυνατόν πληρέστερη και στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας, λειτουργεί ενημερωτική, διαδραστική ιστοσελίδα με πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία της εξέλιξης της νόσου Covid-19 για την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη στην διεύθυνση https://covid19.ihu.gr/

Η ιστοσελίδα ενσωματώνει τεχνικές για την αυτόματη ανίχνευση και συλλογή σχετικών με την εξέλιξη της νόσου Covid-19 πληροφοριών από τις επίσημες ιστοσελίδες των φορέων ενημέρωσης και την αποδελτίωση τους. Παράλληλα, παρουσιάζονται αποτελέσματα προβλέψεων/εκτιμήσεων της μελλοντικής εξέλιξης της πανδημίας. Συγκεκριμένα:

  • Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η εξάπλωση της νόσου στην Ελλάδα, τόσο σε επιδημιολογικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, παρουσιάζονται αναλύσεις χωροχρονικών δεδομένων με στατιστικά στοιχεία σε διαδραστικούς χάρτες και διαγράμματα που σχετίζονται με την νόσο Covid-19. Ειδικότερα περιλαμβάνονται πληροφορίες για την εξέλιξη του εμβολιασμού, τις ηλικιακές κατανομές των κρουσμάτων, αναλύσεις ανά Νομό, προβλέψεις/εκτιμήσεις για την μελλοντική εξέλιξη της πανδημίας και στοιχεία για την ανεργία την περίοδο της πανδημίας.
  • Για την αποτελεσματική αντίληψη της εξέλιξης της νόσου και την διατύπωση τεκμηριωμένων απόψεων υπέρ της προστασίας της δημόσιας υγείας, παρουσιάζονται αναλύσεις χωροχρονικών δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και στατιστικά στοιχεία σε διαδραστικούς χάρτες και διαγράμματα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, που προέρχονται από αξιόπιστες επίσημες πηγές δεδομένων όλων των κρατών που πλήττονται από την νόσο. Επίσης, παρουσιάζονται σενάρια προβλέψεων για την εξέλιξη της πανδημίας καθώς και οικονομικά στοιχεία των εξελίξεων που αφορούν τόσο την Ελληνική όσο  και την Παγκόσμια Οικονομία.

Αντίστοιχα έχει αναπτυχθεί και διατίθεται ελεύθερη προς χρήση στο επίσημο Google Play, εφαρμογή Android για εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της νόσου στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση της εφαρμογής μπορεί να γίνει από τον σύνδεσμο https://play.google.com/store/apps/  ή σκανάρoντας το παρακάτω QRcode.

Επιστημονικές εργασίες σχετικές με το πεδίο έρευνας της νόσου Covid-19 που πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό του Εργαστηρίου Πολύπλοκων Συστημάτων του Τμήματος Φυσικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε:

  1. Tsiotas, D., Magafas, L., (2020) The effect of anti-COVID-19 policies on the evolution of the disease: A complex network analysis of the successful case of Greece, Physics, 2, pp.325-339.
  2. Demertzis, K., Tsiotas, D., Magafas, L., (2020) Modeling and forecasting the COVID-19 temporal spread in Greece: an exploratory approach based on complex network defined splines, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, [doi:10.3390/ijerph17134693, Impact Factor/Clarivate Analytics (2020): 2.468].
  3. Demertzis, L. Magafas, and D. Tsiotas, Flattening the COVID-19 Curve: The ‘Greek’ case in the Global Pandemic, arXiv:2010.12040 [stat], Oct. 2020, Accessed: Feb. 04, 2021. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2010.12040.
  4. Demertzis, K., Tsiotas, D., Magafas, L., Iliadis, L., Real-Time Analytics for Improved Decision Making of COVID-19 Pandemic Crisis, International Journal of Environmental Research and Public Health (in progress)
  5. Demertzis, K., Tsiotas, D., Magafas, L., Iliadis, L., Pandemic Effects in Greece based in World Happiness Report, International Journal of Environmental Research and Public Health (in progress)