Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης

Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης _ Μάθημα “Συσκευασία Τροφίμων – Θεωρία”_Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων