Ορισμός Αναπληρωτή Κοσμήτορα Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021