ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΦΡ.ΛΟΧΕΙΑΣ-ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ