ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγαφούν στο μάθημα Νοσηλευτική Νεογνού Εργαστήριο Α΄εξεταστική 2021 , Νοσηλευτική Νεογνού Θεωρία2021 Α΄εξεταστική, ΜΕΝΝ Εργαστήριο, Αρχές Χειρουργικής Φροντίδας στη Μαιευτική Εργαστήριο στη πλατφόρμα του moodle του Τμήματος Μαιευτικής του ΔΙΠΑΕ για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις στο παρακάτω link

https://exams-minutr.the.ihu.gr/

Παράλληλα οι φοιτητές θα συνδεθούν στις αντίστοιχες αίθουσες της πλατφόρμας zoom
για τους φοιτητές του Ε΄εξαμήνου στην αίθουσα της πλατφόρμας zoom με ID αίθουσα Ε΄εξαμήνου
για τους φοιτητές του Γ΄εξαμήνου στην αίθουσα της πλατφόρμας zoom με ID αίθουσα Γ΄εξαμήνου
για τους φοιτητές του Ζ΄εξαμήνου στην αίθουσα της πλατφόρμας zoom με ID αίθουσα Ζ΄εξαμήνου
Η πρώτη ερώτηση του quiz θα αφορά τη συναίνεση των φοιτητών στις εξετάσεις