Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Κόστους”