5η Διαδικτυακή Παρουσίαση για το 2ο Ορόσημο Υποβολής Προτάσεων για το νέο έργο ΚΑΛΛΙΠΟΣ+