Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Φοιτήτριας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών