ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αναλυτική και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων».