Ανακοίνωση σχετικά με τη διημερίδα “Τοπία Τοπίων”

Μετά από πολλά αιτήματα, κυρίως από εκείνους που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν λόγω του περιορισμού των συμμετοχών στην πλατφόρμα, έχει οργανωθεί μια ηλεκτρονική σελίδα με τα video των εισηγήσεων: