Ανακοίνωση Υποτροφίας PhD από AETMA Lab

Tο ΑΕΤΜΑ Lab του Τμήματος Πληροφορικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ανακοινώνει την παροχή υποτροφίας για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη θεματική ενότητα της Επαυξημένης Πραγματικότητας και των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών (AR & Educational Technologies).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν γνωσεις και δεξιότητες προγραμματισμού, μπορούν να επικοινωνούν στο email ( tsinakos (at) cs.ihu.gr ).