Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης στα κτίρια ΔΙΠΑΕ Σερρών