Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας αγαθών για «Συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικού Μηχανήματος Cannon Image Runner Advance 8295 Pro»