Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για συντήρηση κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια ΔΙΠΑΕ Κιλκίς