Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ – ΑΜΑ» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.