Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΕΒΕΕΣ» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.