Ανακήρυξη υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου «ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – ΕΠΕΤΕΚΣ» του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.