Υποδοχή πρωτοετών —- Εργαστήρια Βασικές Μαιευτικές Δεξιότητες / Γενική Ανατομία

Η υποδοχή των πρωτοετών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/10 στις 12 μ.μ. στην ψηφιακή αίθουσα του Α’ εξαμήνου.

Το Εργαστήριο Βασικές Μαιευτικές Δεξιότητες θα ξεκινήσει εξ’ αποστάσεως, για όλους τους φοιτητές, μετά το πέρας της υποδοχής των πρωτοετών στην ψηφιακή αίθουσα του Α’ εξαμήνου.

Το Εργαστήριο της Γενικής Ανατομίας θα ξεκινήσει εξ’ αποστάσεως, για όλους τους φοιτητές, την Δευτέρα 19/10 στις 5 μ.μ. στην ψηφιακή αίθουσα του Α’ εξαμήνου.