ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ