Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Κεντρικής Ευρασίας από τη Μαύρη Θάλασσα έως την Κίνα»