Διαβάστε το 7ο Newsletter της Δομής ΟΜΠΡΕΛΑ του ΔΙΠΑΕ (Aλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) – ΘΕΜΑ: Υλοποίηση δράσεων της δομής ΟΜΠΡΕΛΑ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.