Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων διοικητικών υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού προσωπικού του ΔΙΠΑΕ