ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι για την είσοδο των φοιτητών στην πλατφόρμα ZOOM για τις εξετάσεις εξ αποστάσεως της Β΄ εξεταστικής θα χρησιμοποιηθούν οι εξής κωδικοί :

  1. Ο κωδικός του Β’ εξαμήνου για τα μαθήματα Α’ & Β’ εξαμήνου
  2. Ο κωδικός του Δ’ εξαμήνου για τα μαθήματα Γ’ & Δ’ εξαμήνου
  3. Ο κωδικός του ΣΤ’ εξαμήνου για τα μαθήματα Ε’ & ΣΤ’ εξαμήνου
  4. Ο κωδικός για τα μαθήματα του ΔΙΠΑΕ  για τα μαθήματα Ζ’εξαμήνου & τα μαθήματα ΔΙΠΑΕ