Υποβολή Πτυχιακών Εργασιών – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Φοιτητές που έχουν ή θα έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (πρακτική άσκηση και σύνολο μαθημάτων) έως τις 30/9/2020, και σκοπεύουν να αιτηθούν να παρακολουθήσουν τα επιπλέον τρία μαθήματα για να αποκτήσουν πτυχίο ΔΙΠΑΕ από τον Οκτώβριο του 2020, δύνανται να καταθέσουν προς εξέταση την πτυχιακή τους εργασία από 14/9/2020 έως 18/9/2020. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 23/9/2020 έως τις 25/9/2020.

Η αίτηση με τα αντίγραφα μπορεί να κατατίθεται στη Γραμματεία κατά τις ώρες 11.00 έως 12.00, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier.»