Δήλωση για συμμετοχή στις εξετάσεις εξ’ αποστάσεως του Τμ. Μαιευτικής περιόδου Σεπτεμβρίου