Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος