Γνωστοποίηση υποψηφιοτήτων – Ανακήρυξη υποψηφίων, για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ, με τους αναπληρωτές τους στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε.